Розробка системи живлення і фертигація яблуневого саду для ФГ Бондар М.В.

Умови, що впливають на якісне живлення рослин:

Родючість ґрунту .

Використання здорового і якісного посадкового матеріалу.

Оптимальні кліматичні умови.

Якісне запилення

Правильне застосування добрив при фертигації.

Позакореневі підживлення.

Рекомендації розроблені на підставі наданого замовником розгорнутого хімічного аналізу ґрунту на час закладання яблуневого саду та скороченого хімічного аналізу ґрунту на вміст поживних речовин в поточному році.

Доступність для поглинання елементів живлення в залежності від рН ґрунту Що важливо для належного застосування фертигаційних добрив?

Відповідний пристрій і система подачі живлення: (трубка Вентурі, дозатор, резервуар для добрива). Потрібно знати планову врожайність і планування обсягу внесення добрив. Якість зрошувальної води і водорозчинних добрив

Постійний контроль вологості, рН і концентрації солей. Вимоги до добрив для фертигації рослин на певних стадіях росту і якісне застосування хелатних добрив. Винос поживних речовин із ґрунту кг / т продукції для виробництва яблук при фертигаційному живлені :

N-2,30 кг / т

P2O5 - 1,20 кг / т

K2O - 3,50 кг / т

CaO - 1,10 кг / т

MgO - 0,50 кг / т

S - 0,30 кг / т

Вплив кількості добрив на врожайність

Планована врожайність (т / га) Вміст доступних елементів в ґрунті Значення pH ґрунту

Листкові підживлення яблуні.

Навіщо і Коли?

Недостатня активність кореневої системи, низька температура ґрунту.

Зниження активності засвоєння поживних речовин із ґрунту, рН ґрунту.

Корекція і прогнозування дефіциту елементів і антагонізм елементів в ґрунті.

Погане надходження елементів при живленні в рослини.

Хвороби і шкідники.

Лікування фізіологічних проблем?

Запуск конкретних ферментативних процесів

Диференціація квіткових бруньок

Прискорення процесу фотосинтезу і дихання

Підвищення активності кореневої діяльності

Необхідність покращення якості плодів і їх транспортабельності

Діаметр плодів > 70 mm

Без пошкоджень

Системи зрошення яблуневого саду

Існує два типи сучасного зрошення:

Крапельне (крапля за краплею) - при щільній посадці плодових рослин.

Підкроновий полив поверхні навколо дерева з широкою схемою посадки.

Краплинні стрічки з крапельницями потужністю 1.6 л/год, з різною товщиною стінок і відстанню між крапельницями.?

Переваги краплинного зрошення:

Більш низька собівартість зрошення.

Контрольована кількість води на одиницю поверхні.

Контроль водно-повітряного режиму ґрунту.

Більш висока врожайність рослин.

Контроль засоленості ґрунту.

Можливість застосування кристалічних добрив.

Правила проведення Фертигації:

- Фертигацію розпочинати через 10 днів після набухання бруньок (до цього часу рослини використовують запас поживних речовин з коренів та стовбуру). Також за низьких температур грунту засвоєння елементів мало ефективно і економічно не доцільно.

Починають полив чистою водою з метою промочити ґрунт до шару, що містять корені. Та забезпечити легке проходження препаратів добрив до коріння рослин. Закінчують полив, чистою водою, щоб промити систему та забезпечити проходження препаратів (добрив) до коріння рослин.

Препарати (Добрива) Застосовувати з поливною водою в пропорції 0,5 – 3 л(кг) добрив сумарно на 1000 л води!

Для економічного обґрунтування Тбн (точки беззбитковості в натуральному вимірнику) запропонованої програми: - листкового живлення яблуні потрібно отримувати збільшення врожаю на 0,783 т/га (в межах 2,6 %); - фертигації яблуні потрібно отримувати збільшення врожаю на 6,659 т/га (в межах 22,2 %, якщо за норматив врожайності взяти 30 т/га ) продукції яблук при ціні (від виробника з поля) 8 грн./кг. Висновок За теперішніх економічних умов (різке зменшення купівельної спроможності населення) при здороженні курсу долару до гривні та зменшені ціни реалізації продукції виникає питання доцільності реалізації програми фертигації в повному обсязі. Також стає актуальним пошук альтернативних препаратів з аналогічними поживними речовинами вітчизняного виробництва на вітчизняній сировині. Для довідки. Нагадаємо, що в Польщі врожайність на яблуневих садах в межах 30 т/га є нижньою межею рентабельності насаджень.

Автор: агроном-дослідник Побережник В.Й.