Зернові колосові - система живлення від Quantum.

Для отримання високих урожаїв якісного зерна пшениці, ячменю та інших зернових культур, велике значення має організація системи удобрення. Аналіз урожайності зернових культур в Україні показує, що вони мають значний потенціал для її підвищення та поліпшення якісних показників зерна. Проте на сучасному етапі для цього вже недостатньо мінерального живлення тільки основними макроелементами NPK.

Необхідно забезпечити рослину ще й мікроелементами, а при високоінтенсивних технологіях - біологічно активними речовинами (гумінові і фульвокислоти, амінокислоти, екстракти морських водоростей та інші фізіологічно активні речовини синтетичного і природного походження). Зернові культури особливо чутливі до нестачі таких мікроелементів, як мідь, цинк, марганець, бор, молібден, добре реагують у критичні фази на біологічно активні речовини.

Обробка насіння

Ефективним заходом є обробка насіння мікродобривами Квантум-СІЛВЕР (1,0 л/т), Квантум-СРКЗ (1,0 л/т) та Квантум-Т80 (0,5 л/т).

Важливість обробки насіння обумовлена тим фактом, що після виснаження резервів елементів живлення, закладених у насінні, рослини гостро відчувають дефіцит мікроелементів та позитивно реагують на дію речовин, що сприяють активному коренеутворенню. Тому обробка насіння препаратами Квантум-Т80, Квантум-СІЛВЕР і Квантум-СРКЗ підвищує енергію проростання, стимулює коренеутворення та сприяє формуванню продуктивних посівів.

Фаза кущення

Період кущення - надзвичайно відповідальна фаза для формування майбутнього врожаю, через утворення продуктивних стебел, а під кінець фази – зачатків колосу Тому листкове підживлення макро- і мікроелементами, речовинами, що регулюють ріст, саме в цей період дозволяє збалансувати поживний режим, нівелювати вплив погодних умов і гербіцидного стресу.

За схемою мінімальної технології передбачається застосування тільки препарату Квантум-СІЛВЕР(1,0 л/га). При застосуванні інтенсивної - Квантум-Сілвер (1,0 л/га), Квантум-АміНоФрост (0,5 л/га), Квантум-ФІТОФОС (1 л/га) та Квантум-ХЕЛАТ МІДІ (0,5 л/га).

Фаза трубкування - прапорцевий листок

Проведення позакореневих підживлень у ці фази дуже важливе, оскільки саме в цей період закладається кількість зерен у колосі, формується і розвивається листковий апарат зернових культур. За схемою мінімальної технології передбачається застосування тільки препарату Квантум-СІЛВЕР (2,0 л/га). У разі застосування інтенсивної - Квантум-СІЛВЕР (2,0 л/га), Квантум-БОР АКТИВ (0,2 л/га), Квантум-АміноМакс (0,5 л/га) та Квантум-ФІТОФОС (1л/га).

Фаза молочно-воскової стиглості

У фазу молочно-воскової стиглості формуються якісні показники майбутнього врожаю, тому позакоренева обробка рослин є обов’язковим заходом у разі використання інтенсивної технології вирощування зернових колосових. Під час обробки доцільно використовувати бакову суміш Квантум-СІЛВЕР(1,0 л/га) (для інтенсифікації фотосинтетичної активності листків) та Квантум-АміноМакс (0,5 л/га) (з метою подовження періоду вегетації рослин).

У разі наявності загрози теплових, водних, хімічних та інших видів стресів в усі фази вегетації використовують антистресові продукти: Квантум-АкваСил - 1,0-2,0 л/га; Квантум-АміноМакс - 0,5 л/га; Квантум-СіАмін - 0,5 л/га або Квантум-ГУМАТ - 0,5-1,0 л/га.

Усі обробки рекомендовано проводити сумісно з карбамідом (5-15 кг/га). Вміст біурету не повинен перевищувати 0,8%, інакше є ризик пошкодити листків рослин. В іншому випадку необхідно зменшувати кількість карбаміду.

Чому така велика увага приділяється фазам виконання листкових підживлень?

Формування окремих елементів структури врожайності зернових культур відбувається в різні періоди вегетації. До струк турних елементів урожайності, як відомо, належать кількість продуктивних стебел на м², кількість зерен у колосі та маса 1000 зерен. Ці три компоненти визначають рівень урожайності, і сам догляд за посівами являє собою не що інше, як цілеспрямований вплив на ці компоненти, у тому числі й через здійснення ряду агротехнічних заходів, до яких з повним правом можна віднести підживлення, особливо азотне та мікроелементне. Ефективність подібних прийомів напряму залежить від правильності вибору термінів їх здійснення залежно від фази розвитку культури.

Підживлення в період кущення впливає на кількість продуктивних стебел, у фазу виходу в трубку – на кількість зерен у колосі, а у фазу колосіння – на якість зерна та масу 1000 зерен.

Джерело - quantum.ua (Зернові колосові)