Система живлення соняшника на прикладі господарства у Вінницькій області, сезону 2020 р.

На сьогодні в Україні найбільш рентабельною олійною культурою є соняшник. Україна посідає одну з ключових позицій світового ринку з виробництва та експорту соняшникової олії (оцінка Міністерства сільського господарства США).

Для підвищення ефективності виробництва продукції соняшника особливо актуальною залишається необхідність удосконалення агротехнологій його вирощування, важливою складовою яких є раціональне використання добрив. Основні фактори, які впливають на вирощування соняшника, це насамперед, зволоженість клімату та ґрунту, рівень мінерального живлення, ретельно підібрані сорти та гібриди, які пристосовані до ґрунтово-кліматичних умов тієї чи іншої зони.

Для формування 1 т насіння і відповідної кількості нетоварної продукції даної культури необхідна велика кількість поживних речовин: 50–80 кг азоту, 25–30 кг фосфору, 150–180 кг калію.

Основою для складення системи мінерального живлення конкретної сівозміни є аналіз ґрунту на вміст поживних речовин, який Ви можете замовити у менеджера нашої компанії на базі лабораторії НВК Квадрат.

Знаючи, скільки фосфору і калію міститься в ґрунті, дозволяє підтримувати баланс, необхідний для культури, або, якщо рівень поживних речовин високий, уникати внесення добрив, знижуючи витрати та захищаючи навколишнє середовище.

У процесі вегетації соняшник засвоює елементи живлення нерівномірно. На початку росту він потребує небагато поживних речовин, але засвоєння їх випереджає темпи прибавки сухої речовини. Так, за перший місяць вегетації соняшник використовує 15% азоту, 10 — фосфору і 10% калію, хоча накопичення органічної речовини за цей час не перевищує 5% максимальної величини. Незважаючи на те, що на початковій стадії (2–3 листки) соняшник росте повільно, у цей період проходить закладання кошика. У наступні 1,5 місяця, коли відбувається формування кошиків і до кінця цвітіння, соняшник інтенсивно споживає елементи живлення, засвоюючи 80% азоту, 70 — фосфору і лише 50% калію. Решта (40%) калію надходить у рослини від фази наливання насіння до початку достигання. Після завершення формування кошиків засвоєння елементів живлення соняшником зменшується.

Під час вегетації соняшнику є декілька критичних періодів за поглинанням елементів живлення. На початкових стадіях, до утворення кошика, соняшник розвивається досить повільно і не потребує значної кількості поживних речовин. Надмірне живлення азотом на початкових етапах розвитку призводить до зниження врожайності культури. Потреби в азотному живленні істотно зростають у фазі утворення кошика. Цей період є надважливим у забезпеченні рослин соняшнику також й іншими поживними речовинами, особливо калієм, адже обмеження його кількості різко знижує врожайність.

Для соняшника найбільше значення серед мікроелементів має бор. Основна кількість цього елементу засвоюється рослинами у фазу 5 листків і до появи квіток. В надто посушливих умовах, а також при поганій структурі ґрунту та ущільненнях може проявлятися дефіцит бору.

Щоб визначити потребу культури у тому чи іншому мікроелементі та вчасно компенсувати їх дефіцит позакореневим підживленням радимо проводити листкову діагностику рослин, яку Ви можете замовити у менеджера нашої компанії на базі лабораторії НВК Квадрат.

Система живлення соняшника на прикладі господарства у Вінницькій області, сезону 2020 р.
ВРОЖАЙНІСТЬ 55,2 ц/га.

Консультація по телефону: 095-568-23-65 Олександр.