Деструкторизація рослинних залишків – невідємний елемент АБК™ технології.

Застосування раціональних енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту передбачає, перш за все, зберігання та розподіл рослинних залишків. За такої технології, крім збагачення ґрунту органікою, отримуються позитивні додаткові фактори: гальмування дощових потоків та призупинення змиву ґрунту (ерозії); захист ґрунту від сонця і вітру, зменшення випаровування вологи та вітрової ерозії ґрунту (південні регіони); оберігання ґрунту від закупорювання та утворення корки на поверхні, що сприяє кращому просочуванню води; зимою збільшує снігозатримання та запаси продуктивної вологи.

Після збору врожаю сільськогосподарські товаровиробники зіштовхуються з проблемою рослинних залишків (зернові колосові, кукурудза, сорго, соя, соняшник, цукрові буряки тощо), на яких відбувається накопичення хвороботворних мікроорганізмів та шкідників.

Зазвичай, солому, що залишилась, спалюють або заорюють. При спалюванні знищується значна кількість органіки, що за наявного її дефіциту – неприпустимо. При заорюванні виникають проблеми: перша – недостатньо швидке розкладання рослинних залишків; друга – затримання та нерівномірність сходів, ефект аллелопатії наступної культури, третя -накопичення хвороботворних мікроорганізмів та шкідників (що недопустимо при спрямуванні господарств, які спеціалізуються на вирощування продукції з невеликою ротацією сівозміни в часі).

Через низьку чисельність специфічної мікрофлори процес розкладання рослинних залишків розтягується у часі, накопичуються лігнін та феноли, які інгібують (гальмують) ріст культурних рослин та уповільнюють мінералізацію органічних речовин. Крім того, проростання в рослини фітопатогенних грибів і бактерій, що збереглись на рослинних залишках, викликає численні хвороби та знижує врожайність. Внесення під основний обробіток азоту (100 – 150 кг аміачної селітри) активує ріст ґрунтової мікрофлори, яка розкладає компоненти рослинних залишків, але й прискорює ріст фітопатогенних мікроорганізмів.

Без внесення аміачної селітри з розрахунку N10 на 1 т соломи (або 8-10 кг д.р. азоту на кожні 10 см висоти стерні) різко зменшується мінеральний азот в грунті і знижується урожай наступних культур, особливо це позначається на озимих культурах.

З метою вирішення задачі – пригнічення мікрофлори та прискорення розкладання рослинних залишків – розроблений (Деструктор), який ви можете замовити та купити в нас https://agrovio.com.ua

В основу препарату входять мікроорганізми і ферменти з високою антигрибковою і антибактеріальною активністю, що поєднують фітозахисні та ростостимулюючі властивості, здатні розкладати високополімерні компоненти рослинних залишків. Відмінною особливістю препарату є: висока активність, безпека для рослин, тварин та людини; стійкість до різких перепадів температур і хімічного забруднення.

Перевага застосування (Деструктор) полягає не тільки в збагаченні грунту (навіть мінімальна технологія рівноцінна дії 15 т органічних добрив!), а, завдяки дії грибів-антагоністів, і його оздоровлення - накопичення патогенів на рослинних рештках і в самому грунті в кілька разів зменшується ! Також зменшується негативна післядія гербіцидів попередника (цукрових буряків, соняшнику, сої та ін. на наступну культуру.

Застосування препарату (Деструктор). на сільськогосподарських культурах:

– для прискорення розкладання стерні злакових культур (обробка безпосередньо перед дискуванням);

– для профілактики коренеїда на цукровому буряку (перед дискуванням стерні, внесення перед основною обробкою, передпосівною культивацією або з внесенням ґрунтового гербіциду з мінімальною заробкою);

– для прискорення розкладання рослинних залишків кукурудзи, соняшника, сорго, сої, овочевих тощо (обробка перед дискуванням).

Застосування препарату (Деструктор). дозволяє:

 прискорити розкладання рослинних залишків;

 поліпшити ґрунтову родючість за рахунок збагачення живильними речовинами і розвитку специфічної мікрофлори (азотфіксатори, мікроорганізми, що переробляють фенольні з’єднання в компоненти гумусу та приймають участь у мінералізації органічної речовини);

 знищити патогени, що передаються через рослинні залишки у ґрунт;

 застосовувати раціональні ресурсозберігаючі технології обробітку ґрунту;

 підвищити продуктивність сільськогосподарських культур на 10 – 30%.

Приготування робочого розчину: (Деструктор). – 1 л/га на 2-3 т післяжнивних решток та 5-6 кг д.р. азоту/т післяжнивних решток з нормою витрати робочого розчину 200 – 300 л/га води.

Рекомендації для застосування: в жаркий літній період обробляти поля в уранішні (до 10.00) або вечірні години (після 17.00), в пізньо-осінній період – при температурі не нижче 50С.

Препаративна форма: являє собою коричневу рідину. В склад препарату входять: гриби з фунгіцидними та целюлозолітичними властивостями роду триходерма (Trichoderma specius, viride), лігнінові дріжджі з лігнінолітичними властивостями (Trichosporon cutaneum) та актиноміцети (Actinomyces crisooviride); фермент бактеріального целюлозолітика (Bacterial acilocalldarium) та карбоксилати.

Дія препарату: робота ґрунтових мікроорганізмів триває 6 – 8 місяців і діє в широкому діапазоні температур: від +5 до +450С. При настанні несприятливих погодних умов (мороз, посуха) вони створюють стійкі спорові форми. Препарат діє в баковій суміші з 5 кг д.р. азоту/т рослинних рештків.

В даний час, коли грунт НЕ поповнюється органічними добривами (гній, компости. Торф і ін.), Необхідно більш широко використовувати в якості джерела органічної речовини сидеральні культури. Сидерація - екологічно і економічно ефективний спосіб підвищення вмісту органічної речовини в грунті, особливо на бідних гумусом дерново-підзолистих легких ґрунтах. Застосування Деструктору на сидерати теж підвищує коефіцієнт корисної дії всіх поживних складових частин при одночасно оздоровленні рослин і ґрунту.

Дія препарату : робота грунтових мікроорганізмів триває 6 - 8 місяців і діє в широкому діапазоні температур : від +5 до + 45С. При настанні несприятливих погодних умов (мороз, посуха) вони створюють стійкі спорові форми. Без внесення аміачної селітри з розрахунку N10 на 1 тонні соломи (чи 8-10 кг д.в. азоту на кожні 10 см висоти стерні) різко зменшується мінеральний азот в грунті і знижується урожай подальших культур, особливо це позначається на оз имих культурах. Перевага пропонованої нами замість традиційних дорогих догм технології полягає не лише у збагаченні грунту (навіть мінімальна технологія рівноцінна дії 15 тонни органічних добрив!), а завдяки дії грибів-антагоністів, і його оздоровленню - накопичення патогенов на рослинних залишках і в самому грунті у декілька разів зменшується! Також зменшується негативна післядія гербіцидів попередника (цукрового буряка, соняшнику, сої та ін.) на подальшу культуру.

Використання Деструктору, 2 л/га разом з КАС перед посівом озимого ячменю в 2017-2018 вегетаційному періоді вирощування в умовах посухи да довготривалого зимового періоду (до третьої декади квітня ще був сніг на полях) допомогло отримати 20.06.2018 врожайність 42,4 ц/га при стандарті з одим КАСом 30,3 ц/га після попередника озима пшениця з врожайністю 40,5 ц/га в 2017. Коли ж не застосовували хімічні фунгициди, а лише спеціальні карбоксилати, врожайність без Деструктора була 35,4 ц/га.

Отримати повноцінну консультацію по технології, та придбати Деструктор Ви можете у нас:

Сайт компанії: http://www.agrovio.com.ua

Тел.: +380 97 900 00 65

Тел.: +380 95 568 23 65

Email: info@agrovio.com.ua

Доставка по Україні.

Бажаємо гарних врожаїв