Живлення рослин на початкових етапах розвитку

Формування майбутнього врожаю починається ще на стадії передпосівної підготовки насіння. Отримання сходів є важливим агротехнічним прийомом, так як з моменту проростання насіння починається реалізація генетичного потенціалу рослини. Якщо процес проростання насіння ускладнюється через стреси або нестачу поживних речовин, максимальна реалізація генетичного потенціалу стає неможливою і вже не компенсується кращими умовами пізніших періодів росту.

Рис. 1. Будова насіння дводольних та однодольних рослин.

Дружня поява сходів важлива як для озимих, так і для ярих культур. Швидке проростання насіння збільшує шанси сходів озимих на перезимівлю навіть при пізніх термінах посіву. А для ярих культур прискорений розвиток дозволяє сходам ефективно використовувати вологу з верхнього шару ґрунту та сформувати оптимальну густоту стеблостою.

На початку свого росту сходи польових культур живляться в основному за рахунок поживних речовин насіння, оскільки рослина ще нездатна поглинати поживні речовини кореневою системою, навіть при їх достатній кількості у ґрунті. Так, наприклад, у квасолі, сої та інших дводольних рослинах всі необхідні для зародка поживні речовини знаходяться в сім’ядолях, а в однодольних рослинах, таких як пшениця і кукурудза, вони знаходяться в ендоспермі (рис. 1).

Тому при низькому або незбалансованому вмісті в ґрунті елементів живлення, особливо мікроелементів, мінеральні резерви насіння грають важливу роль у рості та розвитку рослини. Високий вміст мікроелементів в насінні, що проростає, є універсальним механізмом адаптації рослин до дефіциту мікроелементів в ґрунті та підвищення стійкості рослин до грибкових і бактеріальних інфекцій та інших стресових умов (несприятливі температури ґрунту, недостатня чи надлишкова вологість та зміна рівня рН). При цьому передпосівна обробка насіння є економічно вигідним і простим способом надходження в рослини необхідних мікроелементів.

Рис. 2. Вплив вмісту цинку в насінні на стан посівів пшениці (Ekiz et al., 1998, J. Plant Nutr.)

Під час проростання найбільше значення з мікроелементів має цинк (Zn), який бере участь у синтезі білків, функціонуванні мембран, розтягуванні клітин та механізмах стійкості до стресових факторів. Зі збільшенням рН ґрунту, високого вмісту фосфору розчинність та доступність Zn зменшується. Перешкоджають рослинам повноцінно засвоїти наявний цинк із ґрунту також низька вологість, низька температура, ущільненість та низький вміст органічної речовини.

Рис. 3. Залежність поглинання елементів живлення від температури ґрунту.

На практиці обробка насіння цинком сприяє кращому протистоянню ґрунтовим патогенам, істотно поліпшує поглинання фосфору, покращує розвиток кореневої системи та збільшує посухостійкість. Так, наприклад, при вирощуванні пшениці на Zn-дефіцитних карбонатних ґрунтах, насіння з більш високим вмістом цинку мало кращу польову схожість, відзначалось посиленим ростом рослин та більш інтенсивним накопиченням сухої речовини, а в подальшому – й формуванням вищої врожайності (рис. 2).

Рис. 4. Ефективність засвоєння фосфору при внесенні добрив «Квантум-ДІАФАН».

На початку сходів та в перші 1,5-2 тижні після початку вегетації величезне значення також має забезпечення рослин фосфором (Р). Рослина під час проростання як джерело фосфору з насіння використовує запасну речовину фітин. З ґрунту слабо розвинена коренева система рослин на ранніх етапах розвитку засвоює фосфор погано. При температурі ґрунту менше 12ºС проблема посилюється через низьку доступність мінеральних солей фосфору (рис. 3). При посіві озимих в пізні терміни, а також при посіві ярих в ранні, температура ґрунту на глибині загортання насіння виключає ефективне використання рослинами фосфору з ґрунту і внесених гранульованих добрив. При дефіциті фосфору відбувається уповільнення кущіння і росту кореневої системи. Порушуються енергетичний та вуглеводний обмін, а також процеси дихання, сповільнюється фотосинтез, рослини слабшають і відстають у рості. Фосфор відіграє також важливу роль в обміні азотистих речовин, при його нестачі порушується синтез білка і зменшується його вміст в рослині. Зовнішнім симптомом фосфорного голодування є синювато-зелене забарвлення листя нерідко з пурпуровим або бронзовим відтінком, що пов’язано з накопиченням антоціанів. При цьому листя стає дрібним і вужчим, припиняється ріст клітин і тканин, затримується перехід до репродуктивної фази розвитку рослин.

Озимі зернові на початкових етапах розвитку потребують також високого рівня забезпечення калієм (К). В осінній період слабке забезпечення К несприятливо позначається на накопиченні цукрів у вузлі кущення, що знижує зимостійкість рослин. Навесні нестача калію знижує рівень ефективного використання вологи. Крім того, нестача калію призводить до зниження засвоєння азоту. Для ефективного забезпечення рослин фосфором, калієм та цинком на етапі проростання, активації коренеутворення та стресостійкості НВК «Квадрат» рекомендує проводити передпосівну обробку насіння добривом-стимулятором «Квантум-СРКЗ (СтРеКоЗа)». Препарат в своєму складі містить фітогормони ауксинового типу та фосфор у формі фосфіту, що добре засвоюється кореневою системою та має фунгіцидні властивості.

Насіння з низькою енергією проростання і слабкою інтенсивністю початкового росту потребують додаткового забезпечення комплексами мікроелементів. Від того, наскільки запас поживних речовин насіння біологічно повноцінний, залежать характер, спрямованість та інтенсивність біохімічних процесів не тільки під час проростання, а й впродовж усієї вегетації.

Надходження фосфору в рослину з різних джерел

Так, наприклад, дефіцит бору (B) викликає сильне скорочення врожайності, через важкі порушення метаболізму нуклеїнових кислот, вуглеводів, білків і ауксинів, синтезу клітинної стінки, цілісності мембран. Його засвоєння сповільнюється при високих рН ґрунтового розчину та порушеннях водного балансу. Молібден (Mo) допомагає небобовим рослинам асимілювати нітратні форми азоту в білки, а у бобових культур сприяє фіксації бульбочковими бактеріями атмосферного азоту. На кислих ґрунтах, при високому вмісті органічної речовини або високих дозах нітратного азоту доступність молібдену знижується. При цьому для обробки насіння бобових з метою стимулювання азотфіксації симбіотичними мікроорганізмами доцільно використовувати комплексне борне добриво «Квантум-БОР АКТИВ + МОЛІБДЕН (В + Мо)». Дослідження показують, що обробка насіння є більш ефективним методом застосування молібденовмісних добрив, ніж внесення їх в ґрунт.

Інші мікроелементи – залізо, мідь та марганець – також є потужними каталізаторами ферментативних процесів у проростках та мають важливі метаболічні функції. Зрозуміло, що низький їх вміст у насінні не може не позначитися на проростанні та польовій схожості рослин. Між культурами існують варіації між хімічним складом насіння та їх потребою в різних елементах живлення, тому НВК «Квадрат» створено збалансовані для різних груп культур комплексні добрива «Квантум-ЗЕРНОВІ» та «Квантум-ТЕХНІЧНІ», які дають змогу забезпечити сходи необхідною кількістю всіх макро – та мікроелементів на початкових етапах розвитку.

Ефективним рішенням забезпечення рослин макроелементами при посіві є рідкі висококонцентровані стартові NPK добрива «Квантум-ДІАФАН». Ці безбаластні ґрунтові добрива мають низький сольовий індекс та вміст домішок, містять фосфор у формі ортофосфату, який доступний рослинам навіть за низьких температур ґрунту (рис. 4).

Лінійка стартових добрив «Квантум-ДІАФАН» має найбільшу економічну віддачу за умови їхнього внесення максимально близько до насіння або поруч з кореневою системою.

Таким чином, використання в технологіях сучасни стартових добрив та комплексних препаратів для передпосівної обробки насіння ТМ «Quantum» здатні забезпечити рослини на початкових етапах розвитку всіма високодоступними формами елементів живлення та сформувати потенціал для високої врожайності.

С. ПОЛЯНЧИКОВ, директор із розвитку НВК «Квадрат»
О. КАПІТАНСЬКА, кандидат біологічних наук ,науковий консультант НВК «Квадрат»

За додатковою інформацією, консультаціями, замовленнями звертайтесь за телефонами:

ТОВ «Агровіо Україна»
Тел.: 095 568 23 65