Передпосівна обробка насіння озимих культур поживними мікроелементами – важливий фактор для стабільної перезимівлі та подальшого розвитку й врожайності.

Добрива є одним із найефективніших засобів впливу на продуктивність рослин і якість вирощеної продукції. У зв’язку з високою вартістю добрив, перед сільськогосподарськими виробниками постає завдання мінімізації їх втрат та раціонального використання.

Активна фаза життєдіяльності рослин починається із проростанням насіння, тому першим етапом у технології вирощування сільськогосподарських культур є заходи, що направлені на підвищення життєздатності і польової схожості насіння. Ці заходи складаються з обробки насіння інсектицидними та фунгіцидними протруйникам для попередження хвороб та боротьби із шкідниками, а для активізації проростання насіння у суміш для протруєння доцільно додавати композиції поживних елементів та біологічно-активних речовин, що активують та регулюють проростання, табл. 1. Так, зокрема, передпосівна обробка насіння мікроелементами є дуже ефективним і економним способом їх використання в сільському господарстві, що підвищує енергію проростання, польову схожість, стійкість до хвороб та несприятливих погодних умов. Окрім мікроелементів, ефективно також додавати до композиції спеціальні формуляції фосфору та калію, що мають фунгіцидні властивості. Саме така форма обробки сприяє оптимізації харчування рослини мікроелементами на самих ранніх стадіях розвитку. Часто обробку насіння мікроелементами поєднують із застосуванням плівкоутворюючих речовин, регуляторів росту і протруйників. Цей процес носить назву інкрустації насіння.

Відомо, що до фази трьох листків зернові культури живляться в основному за рахунок поживних речовин в насінині та її оболонці, і рослина ще нездатна поглинати поживні речовини кореневою системою, навіть при їх достатній кількості у ґрунті. Саме тому на даному етапі особливо важлива обробка насіння мікроелементами «Квантум-Зернові» у суміші з фосфорно-калійним концентратом «Квантум-Фітофос».

Першими факторами, що впливають на проростання насіння, є волога та відповідні температурні умови. Інтенсивне поглинання вологи та активація ферментів в обробленому насінні в свою чергу підвищує енергію проростання та схожість та сприяє формуванню більш життєздатної рослини. при цьому збільшується маса рослин, що проростають, кількість корінців, довжина паростку та корінців. Також важливим аргументом на користь застосування передпосівної обробки насіння композиціями макро- та мікроелементів та біологічно-активних речовин є те, що це дозволяє суттєво підвищити морозостійкість рослин. Це підтверджуються даними багатьох досліджень – за рахунок такої обробки насіння підвищується кількість зв’язаної (незамерзаючої) води в рослині озимої пшениці, що обумовлює її більшу морозостійкість. Кількість загиблих рослин при перезимівлі при цьому знижується у 1,5-3 рази. Також для підвищення морозостійкості ефективним є осіннє позакореневе підживлення мікродобривами озимої пшениці (за 1-2 тижня до припинення вегетації).

Проростання насіння зернових культур.

Зернина поглинає воду, набухає, і корінець прориває стінку плоду. Незабаром після цього інші корінці виходять з зернівки, далі вони розвиваються майже однаково. Кореневі волоски ростуть на верхніх відділах. Стеблинка росте вгору, прориваючи стінку, але точка росту і перше листя знаходяться під захистом оболонки, колеоптиля, з жорстким, загостреним кінчиком. Як тільки він появляється над землею, перше листя виривається з колеоптиля, що залишається, як оболонка, навколо листя (див. мал. нижче). Всі однодольні, зокрема зернові (кукурудза, пшениця, ячмінь, овес та ін.), мають тільки одну сім’ядолю в зернівці. На відміну від дводольних, сім’ядоля зерна пшениці не містить запасу поживних речовин; цей запас, що необхідний для проростання, міститься у ендоспермі (переважно це крохмаль). Коли зерно поглинає воду та набухає, активуються ферменти. Ці ферменти перетворюють крохмаль у розчинні цукри. Сім’ядоля поглинає ці цукри і передає їх до швидко зростаючого корінця і паростка. Таким чином, активація ферментної системи є ключовим фактором при проростанні насіння зернових. І як було сказано вище, саме обробка насіння композиціями поживних елементів та біологічно-активних речовин сприяє кращій активації ферментів. Крім того, поживні речовини, які нанесені на поверхню насіння, є легкодоступними для ще слаборозвинутої кореневої системи, що забезпечує стартове живлення на цьому важливому етапі розвитку рослини.

Використовуючи рідкі хелатні добрива ТМ «Квантум» для обробки насіння та позакореневого живлення, Аграрій отримує прогнозовану та більшу врожайність. На фото результати вегетаційних досліджень впливу обробки насіння пшениці різними комбінаціями добрив Квантум.

Схема обробки насіння:

1. Контроль.

2. Квантум-СРКЗ - 1л/т;

3. Квантум-СЗКЗ - 1л/т, + Квантум-Зернові – 1 л/т;

4. Квантум-СЗКЗ - 1л/т, + Квантум-Зернові – 1 л/т, + Квантум СіАмін – 0,5 л/т;

5. Квантум-СЗКЗ - 1л/т, + Квантум-Зернові – 1 л/т, + Квантум-АміНоФрост – 0,5 л/т;

6. Квантум-СЗКЗ - 1л/т, + Квантум-Зернові – 1 л/т, + Квантум-Т80 – 0,5 л/т;

7. Квантум-СЗКЗ - 1л/т, + Квантум-Зернові – 1 л/т, + Квантум Діафан 2 л/т.

Використовується з фунгіцидними і інсектицидними протруйниками.

Передпосівна обробка насіння це:

- стимулювання росту та вплив на розвиток рослин;

- збільшення енергії проростання та польової схожості обробленого насіння;

- збільшення поглинання поживних речовин із грунту;

- покращенню азотно-фосфорного живлення;

- підвищення стресостійкості і продуктивності рослин;

- дружній старт сходів;

- більша довжина та розгалудженість кореневої системи.

Переваги рідких хелатних добрив:

- висока концентрація поживних елементів;

- висока ефективність при обробці насіння;

- добра сумісність з пестицидами у баковій суміші;

- містять гумінові речовини, амінокислоти та фітогормони.

На основі отриманих даних можна зробити висновок, що невеликі затрати на обробку насіння рідкими добривами ТМ «КВАНТУМ» позитивно впливають на кущистість рослин, зростання вегетативної маси та маси кореневої системи. Такі рослини краще зимують, у них зростає кількість продуктивних стебел, а прибавка врожайності - на рівні 2-3 ц/га

Будемо раді відповісти на Ваші запитання:

ТОВ "АГРОВІО УКРАЇНА"

Замовлення продукції ТМ "Квантум"

Тел.: +380 95 568 23 65

Сайт: www.agrovio.com.ua