Квантум - Зернові

Категория: Удобрения Квантум, Комплексні мікродобрива

Производитель: Quantum

Комплексне висококонцентроване хелатне добриво для листового підживлення зернових культур (пшениця, ячмінь, жито, кукурудза та ін.), а також для обробки насіння. У своєму складі має підвищений вміст міді та цинку, особливо необхідних елементів для зернових культур.

Хімічний склад та властивості:

N P2O5 K2O SO3 B Zn
7% (70 г/л) 6% (59 г/л) 9% (90 г/л) 3% (30 г/л) 0,5% (5 г/л) 1,6% (15,8 г/л)
Cu Mn Mo Ni Co
1,6% (15,7 г/л) 0,7% (7 г/л) 0,015% (0,15 г/л) 0,01% (0,1 г/л) 0,003% (0,03 г/л)

Додатково містить гумінові речовини та амінокислоти.pH - 7,5-8,5, Густина - 1,2 - 1,25 кг/л

Дія і вплив мікродобрива

Використовується в системах позакореневого підживлення для:
  • корекції тимчасового дефіциту (спричиненого погодно-кліматичними, ґрунтовими, хімічними факторами) макро- і мікроелементів, біологічно активних речовин у рослинах;
  • корегування системи удобрення рослин у разі дефіциту в ґрунті важливих мікроелементів, а також в інтенсивних технологіях при вирощуванні високих урожаїв зернових;
  • активізації біологічної активності рослин у відповідальні фази росту і розвитку для формування максимально можливої в конкретних умовах продуктивності посівів зернових культур;
  • подолання рослинами наслідків стресових умов, що призвели до уповільнення або завмирання ростових процесів.
Результатом застосування мікродобрива в системах рекомендованого позакореневого підживлення є:
  • збільшення енергії проростання та польової схожості обробленого насіння; підсилення стійкості до хвороб;
  • збільшення кількості зерен у колосі;
  • підвищення посухо - та морозостійкості;
  • приріст урожайності на рівні 10-20%;
  • збільшення маси 1000 зерен на 3-5%;
  • поліпшення якісних показників зерна.

Технологія застосування

Обробка насіння

Насіння обробляють стандартним способом, наприклад, за допомогою машин ПС-10. Спочатку готують розчин протруйника, при цьому початкову кількість води зменшують на відповідну дозу мікродобрива, а потім додають у цей розчин мікродобриво «Квантум», доводячи таким чином кінцевий об`єм до номінального. Перед змішуванням рекомендується перевірити сумісність препаратів: тестове приготування робочого розчину не повинне давати осад. Можливе незначне помутніння. Оброблене насіння просушити або висівати безпосередньо після обробки. Для кращої ефективності рекомендується застосовувати разом з мікродобривом «Квантум - СРКЗ», норма витрати якого 0,8-1,0 л/т.

Обприскування

Витрата робочого розчину - 200-300 л/га. Обробки виконуються стандартними обприскувачами. Робочий розчин готують безпосередньо перед внесенням. Заповнюють бак на 2/3 водою та при перемішуванні послідовно додають компоненти, дочекавшись рівномірного перемішування попереднього компонента. Обробки рекомендовано проводити сумісно з карбамідом (5-15 кг/га). Вміст біурету не повинен перевищувати 0.8%, інакше є ризик пошкодити листя рослин. В іншому випадку необхідно зменшувати кількість карбаміду. Під час застосування сучасних обприскувачів з дрібнодисперсним розпиленням можливо знизити норму витрати робочого розчину до 50-150 л/га.

Рекомендовані норми витрати мікродобрива «Квантум - Зернові»

Культура Фаза росту і розвитку Дія мікродобрива Норма витрати, л/га (л/т)
Озима і яра пшениця, озимий і ярий ячмінь, озиме жито Обробка насіння під час протруювання (ВВСН 00) Стимулювання проростання насіння, формування розвинутої кореневої системи 2 (л/т)
Фаза кущення (ВВСН 21-29) Сприяння кущенню, формування продуктивних пагонів і листового апарату, інтенсифікація процесу фотосинтезу 1
Фаза виходу в трубку – прапорцевий лист (ВВСН 30-39) Формування листового апарату та інтенсифікація процесу фотосинтезу 2
Фаза молочно - воскової стиглості (ВВСН 60-87) Інтенсифікація процесу фотосинтезу, покращення якості зерна 1
Кукурудза Обробка насіння під час протруювання (ВВСН 00) Стимулювання проростання насіння, формування розвинутої кореневої системи 2 (л/т)
3-5 листків (ВВСН 13-15) Сприяння формуванню генеративних органів як основи високого врожаю 1
6-8 листків (ВВСН 16-18) Підвищення озерненості початків кукурудзи 2

Для досягнення кращих результатів рекомендуємо виконувати підживлення в комплексі з іншими препаратами згідно з технологічними схемами для відповідної культури. Див. рекомендовані схеми використання добрив «Квантум».

Авіаційна обробка

Можливо також виконувати авіаційну обробку. Норма витрати при авіаобробці - 1,5 л/га на одну обробку, а витрата робочого розчину залежить від типу обладнання (перш за все - від типу форсунок) і може складати від 5 до 50 л/га.

Обприскування проводити зранку або ввечері.

Оптимальна температура повітря 10-25°С, швидкість вітру до 5м/с. Застереження. Не рекомендується виконувати обробку в умовах дії низьких або високих температур повітря, інтенсивного сонячного випромінюванні та сильного вітру. При невеликих нормах робочого розчину (менше 150 л/га) необхідно звертати особливу увагу на якість води та сумісність компонентів бакових сумішей.

Сумісність з іншими агрохімікатами.

Можливо виконувати сумісне внесення «Квантуму» разом із засобами захисту рослин та іншими добривами. Перед змішуванням рекомендується перевірити сумісність препаратів: тестове приготування робочого розчину не повинне давати осад. Можливе незначне помутніння.