СИСТЕМА ІНТЕНСИВНОГО ЖИВЛЕННЯ ГОРІХОВОГО САДУ ПРЕПАРАТАМИ КВАНТУМ™

ВСТУП

Досвід європейських країн показує, що основний шлях підвищення ефективності вирощування горіхових садів - це перехід на інтенсивні технології гарантованого виробництва плодів високої якості.

Аналіз зарубіжної, вітчизняної літератури та вивчення досвіду вирощування інтенсивних горіхових садів в західних країнах показує, що традиційні біологічні та агротехнічні системи – підбір стійких підщеп і продуктивних сортів, раціональна конструкція саду, обрізка, формування дерев, оптимізація водного і мінерального режимів, інтегрований захист від хвороб і шкідників та ін., без сучасних знань в галузі фізіології та використання нових технологічних і біологічних прийомів - не забезпечують стабільної продуктивності насаджень і високої якості плодів.

Як показують багаторічні дослідження в горіхових садах інтенсивного типу, періодично спостерігається сильний ріст рослин недостатнє цвітіння і зав'язування плодів, передчасне їх опадання і низька якість, періодичність плодоношення, що призводить до величезних фінансових втрат і викликає сумніви у вирощуванні інтенсивних горіхових садів.

БОРОТЬБА З СТРЕСАМИ

Хочеться звернути увагу на проблему горіхового саду, яку ми бачимо майже щовесни різке потепління, відновлення сокоруху зупиняється з поверненням заморозків. Особливо негативний вплив заморозків у період цвітіння саду. В період вегетації стреси у молодих горіхових садах викликають високі температури, посуха, град, механічні пошкодження. Стреси призводять до небажаного гальмування фізіологічних процесів і як наслідок, порушення гормонального балансу, тобто збільшення концентрації гормону старіння-етилену, що зменшує потенційну врожайність рослин. Подолати небажані стресові ситуації в горіхових садах вирішує добриво – антистресант КВАНТУМ АМІНОМАКС, до складу якого входять амінокислоти, які швидко засвоюються листковою поверхнею культури . За рахунок своїх унікальних властивостей КВАНТУМ АМІНОМАКС забезпечує антистресову та біостимулюючу дії. При використанні в бакових сумішах з добривами і фунгіцидами КВАНТУМ АМІНОМАКС активізує засвоєння елементів мінерального живлення та засобів захисту рослин, що дозволяє знижувати дози застосування препаратів у разі їх сумісного застосування. Амінокислоти які входять в склад добрива відновлюють водний баланс дерев та покращують синтез хлорофілу. За умови своєчасного виявлення стресів і вчасного застосування препарату можливо максимально реалізувати генетичний потенціал рослини.

Щоб уникнути небажаних стресів в період вегетації, можливе кількаразове застосування КВАНТУМ АМІНОМАКС. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Добриво сумісне з переважною більшістю пестицидів, проте його заборонено застосовувати з препаратами в складі яких міститься мідь, сірка в елементарній формі, мінеральні оливи, а також ті препарати, що мають лужну реакцію (рH більше 8).

ВІДНОВЛЕННЯ СОКОРУХУ (ІНТЕСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОБМІНУ РЕЧОВИН)

В разі зимового підмерзання деревини, побуріння тканин, яке супроводжується закупорюванням судин, внаслідок чого порушується рух води та поживних речовин у рослинах. Наслідки цього негативні, рослини хворіють, окремі пагони, а нерідко і вся рослина, всихають. Відновити сокорух та споживання рослинами необхідних елементів живлення допоможе застосування унікального добрива КВАНТУМ-ФІТОФОС.

Застосування КВАНТУМ-ФІТОФОС на горіхоплідних культурах дозволить відкоригувати фосфорно-калійне живлення рослин та за рахунок біологічно активних сполук які входять до складу препарату підвищити стійкість до несприятливих погодних умов. Досвід свідчить про профілактичну ефективність добрива проти бактеріальних опіків та інших хвороб.

Поєднання в добриві КВАНТУМ - ФІТОФОС доступного фосфору та калію включає ряд фізіологічних процесів, які стимулюють синтез фітоалексинів, котрі активізують власний захисний механізм у культури. За рахунок контактно- системної дії добриво пригнічує проростання грибкових спор класу ооміцетів- збудників несправжньої борошнистої роси та інших хвороб і блокує їх подальше розповсюдження і в першу чергу на нові молоді пагони. Добриво проявляє пролонговану дію, не змивається опадами і захищає горіхові культури від збудників бурої плямистості. КВАНТУМ-ФІТОФОС застосовується на горіхових культурах у всіх фазах розвитку крім фази цвітіння. Препарат КВАНТУМ-ФІТОФОС поліпшує фосфорне живлення за рахунок покращення умов формування мікоризи, а як результат є формування потужної кореневої системи, активізуються ростові процеси, прискорюється дозрівання плодів, збільшуються їх розміри та маса.

ФОТОСИНТЕЗ (РОЗВИТОК ЛИСТОВОГО АПАРАТУ)

Відомо що від площі листової поверхні та активності фотосинтезу залежать всі біохімічні реакції, які проходять в рослині. Збільшення розмірів листового апарату та подовження вегетативного періоду дозволить застосування нового унікального добрива, створеного на основі екстракту морських водоростей Ascophyllum nodosum-КВАНТУМ-СІАМІН. Застосування його на горіхових культурах дозволить максимально розкрити генетичний потенціал культур. За рахунок фітогормонів, в першу чергу цитокінінів, активізується поділ клітин листової поверхні, які стають центром протягування асимілянтів: елементів живлення, вуглеводнів, амінокислот, полісахаридів. Активізація названих процесів поліпшує утримання води в клітинах, затримує їх старіння та підсилює стійкість до несприятливих умов росту: високих температур, посухи, відсутності опадів. Додатково добриво стимулює ріст кореневої системи, поліпшує цвітіння та закладання плодових бруньок, що в результаті підвищує урожайність та якість вирощеної продукції.

За посушливих умов вегетаційного періоду в горіхових садах рекомендуються позакореневі підживлення добривом КВАНТУМ-СІАМІН в нормі -0,15-0,20л на 100 літрів води упродовж усього періоду вегетації. У роки з достатнім і помірним зволоженням застосування добрива КВАНТУМ-СІАМІН рекомендується у критичні фази росту і розвитку. Добриво комбінується в бакових сумішах з інсектицидами і фунгіцидами. Перед застосуванням обов’язково рекомендується проводити тестування на сумісність та на прояв фіто токсичності в культур.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!!Не застосовувати в бакових сумішах з препаратами, до складу яких входять цитокініни, оскільки це спричиняє негативний вплив на стимуляцію ауксинів у горіхових культур.

ЗАГАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ

Збалансоване живлення упродовж вегетації горіхових культур із добривом КВАНТУМ-ГОЛД що містить велику кількість макро- та мікроелементів, а також комплекс біологічно активних речовин, зокрема високоефективний фітогормон ауксинового типу. Хімічний склад добрива повністю відповідає фізіологічним потребам горіхових культур у різні періоди вегетації.

АКТИВІЗАЦІЯ ЗАХИСТНИХ МЕХАНІЗМІВ

Також слід акцентувати увагу на спеціальному добриві КВАНТУМ-АКВАСИЛ, яке має властивості калійно-кремнієвого коректора та активатора механізмів самозахисту горіхових культур:

-фізичного-зміцнення клітинних стінок кремнієм робить покривні клітини листків і стебел твердими і міцними, створюючи бар’єр для патогенних організмів і шкідників;

- хімічного-кремній, розчинений в рослині підсилює біосинтез вторинних метаболітів, що здійснюють самозахист рослин;

-фізіологічного-кремній збільшує накопичення сухої речовини, підвищує в’язкість і рН клітинного соку, підтримує тургор клітин.

Позакореневе підживлення добривом КВАНТУМ-АКВАСИЛ в період розпускання бруньок забезпечує рівномірний розподіл поживних речовин, нормалізує водний баланс та сприяє потовщенню епідермального шару. Це підготує горіхові дерева до нерівномірного нагрівання штамбу і скелетних гілок та перешкоджатиме відставанню кори від деревини. Фізіологічною особливістю кремнію є те, що він активізує два види самозахисту рослин: створює механічний бар’єр для хвороб і шкідників та підсилює біосинтез вторинних метаболітів, які підвищують самозахист рослин збільшуючи рН клітинного соку, а також підсилює в них системну стійкість проти хвороб та шкідників. Окрім того, добриво КВАНТУМ-АКВАСИЛ забезпечує ощадливе використання води горіховими культурами, оскільки калій впливає на відкриття продихів та підтримання тургору рослин. Застосування добрива в період зав’язування плодів, їх розвитку та дозрівання поліпшує роботу приймачів сонячної енергії, які розташовані в мембранах хлоропластів. Це підживлення сприятиме збільшенню активної площі листків, адже кремній допомагає активному поглинанню сонячної енергії хлоропластами не залежно від природнього освітлення. Окрім того, оптимізує вегетацію та тривалість активних фаз розвитку горіхових насаджень, поліпшує дозрівання плодів. Застосування добрива в кінці вегетаційного періоду сприятиме не лише упередженню хвороб, а й підвищить холодо- та морозостійкість культур перед зимівлею.

ЖИВЛЕННЯ ПЛОДІВ ТА ЇХ ЯКІСТЬ

Компанія НВК «КВАДРАТ» є розробником концентрованого калійного добрива КВАНТУМ-К-36(органічний калій) з додаванням мікроелементів, з високим вмістом органічної форми калію, що до п’яти разів краще поглинається листям порівняно з іншими формами . Препарат містить калій у вигляді сполук з органічними кислотами. Органічні кислоти, що входять до складу продукту, швидко асимілюють у рослинах і легко перетворюються на вуглеводи. Калій є рухомим елементом і від його концентрації залежить рух води в листі рослин і інтенсивність дихання, контролюючи відкриття і закриття устячок, тому при достатній його кількості підтримується тургор, скорочується витрата води в умовах посухи та спекотної погоди.

ЗАГАЛЬНЕ МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ МОНОЕЛЕМЕНТАМИ

Мінеральні речовини відіграють важливу фізіологічну роль в метаболізмі рослин (активізують ферменти, фотосинтез, регулюють осмотичний тиск, проникність мембран та ін.) І впливають на життєдіяльність всього дерева і його окремих органів (лист, корінь, квітка, плід), що значною мірою визначає продуктивність насаджень і якість плодів . Розвиток горіхових дерев забезпечується мінеральним живленням через ксилему і флоему. Мінерали через ксилему надходять безпосередньо з коренів, а мінерали, які надходять через флоему, проникають в пліди непрямим шляхом, тобто через листя. Встановлено, що К, Р, Мg транспортуються в плід через флоему. Мобільність Са через флоему дуже низька і основна його частина переміщається в плід через ксилему, тобто безпосередньо через коріння. Коротко розглянемо роль основних макро- і мікроелементів.

КВАНТУМ-БОР АКТИВ - бор відіграє важливу роль у поділі клітин, транспорті цукрів, формуванні та забезпеченні цілості клітинних мембран органів квітки, проростанні пилкової трубки та формуванні зав'язі і плодів . Проведені дослідження показали, що некореневе внесення бору більш ефективно, якщо воно проводиться восени після збирання врожаю, коли листя ще знаходяться в хорошому стані і ранньою весною - до цвітіння і в період цвітіння.

КВАНТУМ-ХЕЛАТ ЦИНКУ- цинк має вирішальне значення для утворення ауксину (гормону росту рослин). Він необхідний на самому початку вегетаційного періоду, і тому його найкраще вносити восени після збирання врожаю до початку опадання листя. Некореневі підживлення цинком у весняний період - це дуже ефективний спосіб забезпечити високий рівень цинку на самому початку вегетаційного періоду. Оптимальний рівень цинку сприяє дружному розпусканню бруньок, цвітінню і зав'язуванню плодів, а також має важливе значення для запобігання передчасного опадання листя. Цинк - це компонент багатьох ферментів, тому він активує багато ферментативних реакції, бере участь у синтезі хлорофілу та інших процесах.

НВК «КВАДРАТ» має в своєму асортименті рідке концентроване кальцієве добриво КВАНТУМ-КАЛЬЦІЙ з високим вмістом біологічно активного кальцію та збагачене іншими компонентами для кращої його ефективності. Кальцій один з найважливіших елементів живлення. Від його вмісту залежить рН ґрунту і якість сільськогосподарських культур. Він бере участь в будівництві клітинних стінок, підвищує стійкість рослин до несприятливих зовнішніх факторів, таких як патогенні мікроорганізми. Він впливає на міцність клітинних стінок, обмежує утворення етилену який відповідає за старіння рослин.

При вирощуванні плодів дуже великого розміру, проявляється більший дефіцит кальцію.

Навіть високий вміст цього елементу в ґрунті не гарантує достатнього вмісту кальцію в плодах, тому і потрібні листкові підживлення.

Кальцієві добрива слід застосовувати з червня до збирання врожаю, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!! НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ після дощів, так як інтенсивно ростуть пагони які конкурують з плодами по інтенсивності споживання кальцію. Додавання бору покращує поглинання рослинами кальцію.Основна програма обробки листя кальцієм повинна охоплювати весь період росту плодів, аж до збору врожаю.

ПІСЛЯМОВА

Отримання стабільних врожаїв горіхових насаджень базується на основі сучасних знань в галузі фізіології управляти всіма процесами, що відбуваються в рослині і його окремих органах шляхом цілеспрямованого використання комплексу біологічних, екологічних, агротехнічних факторів.

Закладка і вирощування горіхових садів є капіталомісткою і наукомісткою галуззю. Тому без освоєння сучасних знань в галузі фізіології передзбиральних і післязбиральних технологій, що забезпечують стабільну продуктивність насаджень і високу якість плодів на всіх етапах - виробництва, збирання, зберігання, товарна обробка, доведення до споживача, займатися промисловим горіхівництвом недоцільно.

Автор: агроном-дослідник Побережник В.Й.

www.agrovio.com.ua